Directe patientenzorg kindergeneeskunde / jeugd GGZ

- op vrijdagmorgen in de even weken bij Triade K&J, Middelburg, psychologenpraktijk-triade.nl

Overige activiteiten

- Tweemaal per maand op maandagochtend MDO (multidisciplinair overleg) bij Triade K&J, Middelburg

- Kindergeneeskundige advisering kinderpsychologen

- Kindergeneeskundige advisering jeugdartsen

- Kindergeneeskundige GGZ advisering collega kinderartsen en huisartsen

- Advisering beleidsmakers / inkopers gemeenten over jeugd GGZ